top of page

 משבר האקלים בעיר שלי 

הפרלמנט מתקיים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, בחסות ובשיתוף פעולה עם המחלקה למדע וטכנולוגיה במנהל החינוך בעיריית ירושלים.

דף הבית: Welcome

על הפרלמנט

פרלמנט מדעי לנוער ירושלמי מתקיים כבר למעלה מעשר שנים ברציפות במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בחסות ובשיתוף פעולה עם המחלקה למדע וטכנולוגיה במנהל החינוך בעיריית ירושלים. 
הפרלמנט מתמקד בהשלכות של התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות ומחקר על סוגיות חברתיות ואתיות, מיועד לכיתות י'-י"א בעיר. 
השנה, תשפ"ב, בחרנו לעסוק במשבר האקלים, משבר שאנחנו חלק ממנו והוא באחריותנו. 

דף הבית: About My Project

מה עושים בפועל?

דף הבית: About My Project

כיצד עובד הפרלמנט?

מפגשים, שיחות, דיונים, פעילות, סדנה ויצירת אתר תוכן המסכם את הפעילות.
הפעילות תתקיים ברובה בשיתוף כל חברי הפרלמנט ותכלול גם עבודה עצמאית ועבודה בקבוצות קטנות.

דף הבית: About My Project
Tropical Leaves

הנושאים בהם עוסקים השנה בפרלמנט:

איפה מוצאים טבע עירוני?

שטחים פתוחים, טבע עירוני, מגוון ביולוגי, התמודדות עם נגר עילי, הורדת טמפרטורה, יער אקלים, גינות קהילתיות

כיצד מגיעים ממקום למקום?

גישות חדשניות בפתרון בעיות התחבורה עירונית. תפקיד מערכת התחבורה כאמצעי ליצירת עיר משגשגת ובת קיימא, אתגרים בעיר והמתח הקיים בין התחבורה הפרטית לתחבורה הציבורית בירושלים.

הקצאת משאבים לטובת התחבורה הציבורית.

מה בין אופנה, צרכנות, תזונה ופסולת?

אופנה בת קיימא (המכונה גם אופנה אקולוגית) היא תנועה ותהליך של טיפוח השינוי במוצרי האופנה ובמערכת האופנה לקראת יושרה אקולוגית וצדק חברתי. אופנה בת קיימא עוסקת יותר מסתם התייחסות לטקסטיל או למוצרי אופנה.

כולנו צריכים לאכול, ורצוי גם לאכול בריא, אבל כיצד הבחירות התזונתיות שלנו משפעילות על הסביבה? האם כשאנחנו לוקחים בחשבון את הצרכים התזונתיים שלנו אנחנו לוקחים בחשבון את המשאבים האנושיים והסביבתיים? האם ההשפעה האקולוגית היא בלתי נמנעת או שיש מקום לפתרונות דרך אחרת לעשות את זה?  

קבוצת מנהיגות הנוער הירושלמית למען האקלים

התכנית עוסקת בהיכרות עם נושא משבר האקלים, מנהיגות נוער ואקטיביזם (כולל פיתוח יוזמה בתחום).

מדובר בתכנית משוקעת, אשר מפגישה את בני הנוער עם מומחים בתחום משבר האקלים ועם פעילים סביבתיים מקומיים, בהנחיית מנחים מקצועיים.

במסגרת התכנית יפתחו בני הנוער יוזמה מקומית בתחום משבר האקלים, בקבוצות קטנות, שתפעל בביה"ס ו/ השכונה ו/ הקהילה וכו', סביב נושא הקרוב לליבם.

הזמן שבו ישקיעו בפיתוח היוזמות מוכר להם כנקודות לפרויקט "מעורבות חברתית".

 

במסגרת התוכנית השנתית מגיעה הקבוצה ליומיים במוזיאון במסגרת הפרלמנט המדעי לנוער ירשולמי. בפרלמנט הם יפגשו עם מדענים, יזמים בתחום משבר האקלים, יעברו סדנת חשיבה עיצובית ועוד.

המפגשים של הקבוצה מתקיימים באופן קבוע בימי שלישי אחה"צ בין 16:00-19:00 (החל מדצמבר 2022).

לפרטים נוספים אפשר לפנות לאסנת בבלי, קיימות, מנח"י, טל' 054-6379032

Schedule

הפרלמנט יתקיים בין התאריכים 26-27 בדצמבר 2021 

(כ״ב - כ"ג בטבת, תשפ״ב).

יש להירשם מראש דרך רכזת הפרלמנט במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד - 

חמוטל לוטן 050-6234862

hamutall@mada.org.il

bottom of page