top of page

ועדה מס' 5

איך שומרים על הפרטיות וגם על הבריאות?

חברי הוועדה: טליה ניסים (אור תורה סטון לבנות), אור ברכה (ביה"ס המקיף ע"ש זיו ומרקס), נעם דלרוזה (דרכא רנה קסין), ספיר יצחקוב (מדרשיית הרטמן לבנות), טלי גרינברג (מכללת אורט), ליאל בולטקסוב (מכללת אורט) ורפאל כתריאל-אלכסנדר (תיכון הרטמן בנים).

מנחה ויו"ר הוועדה: ד"ר אשרת אילון, פוסט-דוקטורנטית במכון מקס פלאנק, חוקרת היבטים חברתיים במערכות מידע.

במדינה דמוקרטית, מתקיים דיון רציף על האיזונים הנדרשים בין זכויות האדם. התקופה הנוכחית מדגישה את ההתנגשויות בין הערכים השונים, וכן את השאלה הנוגעת ליחס שבין טובת הפרט לעומת טובת הכלל. בוועדה שלנו נשאלה השאלה מה עושים כשערך הפרטיות מתנגש עם ערכים אחרים ואיך מכריעים ביניהם? בישראל, הזכות לפרטיות והזכות לחיים ובטחון הוכרו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הזכות לבריאות נתפסת במידה מסוימת כחלק מהזכות לחיים. בתקופה הנוכחית, הזכות לבריאות האישית מקבלת משנה תוקף ברמת האוכלוסייה הכללית. הסוגייה העיקרית שדנו בה היתה האם במקרים מסוימים, ובאופן פרטני בתקופת הקורונה, נהיה מוכנים לוותר על הפרטיות האישית שלנו לטובת בריאות כלל הציבור.

ועדה 1: Text

מומחי הפרלמנט

עו"ד נעמה מטרסו, מנכ"לית פרטיות ישראל.

עידן המידע, איך הוא נתפס היום: 

"מידע הוא לא רק כוח  - הוא גם כסף"

“מידע הוא זהב"

"כמה שיותר מידע הוא יותר טוב" (מפרספקטיבה מסוימת, למשל, גופים מסחריים)

"המידע שלנו יכול להיות שימושי מאד: אפשר לפרסם לנו בצורה ממוקדת, אפשר להשפיע על הדעות והעמדות שלנו בלי שנהיה מודעים לכך"

WhatsApp Image 2020-12-27 at 13.57.27222

עו״ד לימור שמרלינג מגזניק, מנהלת המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה.

"מקבלי החלטות נדרשים לאזן בין זכויות רבות"

"למקבלי ההחלטות עצמם יש סט ערכים אישי, ובבואם להכריע על אופן האיזונים בין הזכויות השונות, זה משפיע על ההחלטה שלהם. מגוון דעות וערכים זה מצוין, אולם צריך לזכור שההשפעה היא על כולם, וצריך להתחשב בכך".

"טכנולוגיה זה לא קסם - ישנן טעויות"

"טכנולוגיה זה לא קסם - הטכנולוגיה לבדה לא יכולה להתמודד עם הקורונה" 

Photo 08-11-2018, 9 44 45 (2)2.jpg

מתוך הועדה

עמדות הוועדה

 

הוועדה: 

 1. מכירה בכך שהפרטיות זהו ערך חשוב וזכות יסוד במדינת ישראל.

 2. תומכת בהקרבת הזכות לפרטיות במצבים מסוימים, כדוגמת מגפת הקורונה, לטובת שמירה על בריאות כלל הציבור.

 3. מוטרדת מהאפשרות של ניצול לרעה עתידי של המידע שיאסף על ידי השב"כ.

 

הוועדה:

 1. ממליצה לאפשר איכון של הטלפונים של האזרחים על ידי השב"כ, שכן הוא גורם ממשלתי בטחוני שאפשר לסמוך עליו שלא יעשה שימוש לרעה במידע בהמשך.

 2. מנחה לדרוש מהציבור לשאת את הטלפונים במהלך היום, על מנת שניתן יהיה לעדכן אותם במידה ושהו ליד חולה מאומת.

 3. ממליצה להגדיר באופן מדויק איזה מידע נאסף ולעדכן את הציבור בהתאם, על מנת להגדיל את שיתוף הפעולה של האזרחים.

 4. דורשת כי השב"כ יפסיק לאסוף מידע על מיקום האזרחים בשגרה שאינה כוללת את מגפת הקורונה. 

 

מה זה פרטיות (הגדרה אישית של חברי הוועדה)? 

 1. "דרך להחביא מידע מאנשים" 

 2. "יש לי מה להסתיר" 

 3. "יש דברים שלא רוצה שידעו"

 4. "לא לתת את המידע שלי"

 5. "שולטים במה רוצים שידעו עלינו או לא" 

 6. "עדיף שישבו בבידוד בטעות מאשר שידביקו" 

 7. "מידע אינטימי, שלי” 

WhatsApp Image 2020-12-30 at 08.44.33.jp

תוצאות מובילות מהשאלון

bottom of page