top of page

מצילות המזון

חברי הפרלמנט: ורה סנדלר (אורט גבעת רם), זוהר העברי (אולפנת פסגת זאב), יעל דבורין (אורט גבעת רם), עדן שביט (אורט גבעת רם), עידו ישינסקי (בי"ס מקיף זיו ומרקס), עמרי פיינשטיין (בי"ס מקיף זיו ומרקס)

נושאים עיקריים: חוסן תזונתי, מזון וחברה, בזבוז מזון.

ועדה 1: Text

נפגשנו עם:

מורגי, פעילה ומתנדבת ב'מצילות המזון'

אתר מצילות המזון

המיזם הוא מיזם התנדבותי אשר שם דגש על צמצום הפסולת האורגנית שמתבזבזת בכל יום רק מכיוון שאינה מתאימה ל"סטנדרטי היופי" של רשתות המזון.

IMG_0271.jpg

מתוך המפגש:

בעיית בזבוז מזון הוא בעיה כלל עולמית וכמובן שגם עירונית, היא רלוונטית לכל הירושלמים, בניהם גם לבני הנוער, אשר להם כוח גדול ורב יותר ממה שחושבים בדרך כלל. 

בכל יום, נזרקים כ 6-10 טון של ירקות ופירות בשוק הסיטונאי בירושלים, משקל זהה למשקלו של פיל בוגר.

פעילות מצילות המזון מבוססת על מתנדבים שאוספים וממיינים את הפירות והירקות שנזרקים בשוק הסיטונאי אשר בגבעת שאול. הפעילות מתקיימת בזכות השיתוף עם עובדי השוק, המוכרים ועובדי המלגזות. 

האוכל שנאסף נארז ונשלח למשפחות שזקוקות לו, מחולק בנקודות חלוקה. 

מלבד זאת הם מקיימים סדנאות בישול ומציעים קייטרינג טבעוני שבו רוב רובו של האוכל מבוסס על מזון שנזרק בשוק. 

החזון משלב גם את נושא הבזבוז המזון וגם את המשימה לצמצם רעב. אוכל הוא זכות ולכל אדם מגיע לאכול אוכל בריא, טרי ובמחיר סביר. אין סיבה שילד ילך לישון רעב רק בגלל שהשפע לא מחולק נכון. 

הסטנדרט הגבוה שקיים מביא לסלקציה מוגזמת של מזון, הן מצד הצרכנים והן מצד היצרנים. כדי להמנע לשם כך צריך להעלות את המודעות ולעשות שינוי כדי למקסם את היעילות כשזה מגיע לשמירת מזון ומניעת בזבוזו.

בזבוז מזון בעצם מדבר על בזבוז של כל המשאבים אשר הושקעו לגדל אותו. המשאבים הטריטוריאליים, הטבעיים, האנרגטיים ושורפי הזמן אשר מושקעים בגידול המזון נזרקים לפח ברגע שהאוכל נזרק לפח. לכן לפעילות ערך סביבתי וגם ערך חברתי.

המזון מתבזבז אך ורק מכיוון שהסטנדרטים של היצרנים והצרכנים מהווים מכשול אמיתי וקשה בדרך צרכה והספקה נכונה בתעשיית המזון.

האתגר שהוצג הוא כיצד לגרום לכל תלמידי תיכון בירושלים להבין ולהפנים שיש בעיה של בזבוז מזום וליצור פתרונות.

bottom of page