top of page

טבע עירוני

חברי הפרלמנט: חיה בוליצ'וב (בני עקיבא, פסגת זאב), יואב יואל טובול (תיכון אדם), אושרי ניסים (תיכון לאומנויות), אסתר זילבר (אולפנת טליה), מעיין רחימי (רעות), עומר גוטל (רעות)

נושאים עיקריים: מגוון ביולוגי, כושר נשיאה, יחסי גומלין עם המערכת שמקיימת אותנו

ועדה 1: Text

נפגשנו עם:

עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע.

ראש תחום טבע עירוני בחברה להגנת הטבע

תחנה לחקר ציפורי ירושלים

DSC07814.JPG

מתוך המפגש:

המיזם הוא מרכז הצפרות, מרכז הצפרות הוא אתר טבע עירוני הנמצא ליד הכנסת. במקום מאגר מים, מרכז טיבוע, מרכז מבקרים וכמובן מגוון של צמחיה.

עיקרו המרכזי של המיזם הוא לאפשר מקום מנוחה ורענון לציפורים הנודדות דרך אזור ירושלים, תוך מחקר ולמידה על הרגליהם על מנת ליצור מרכז טוב יותר, בין היתר על ידי שתילה של צמחים ועצים בעלי פירות המתאימים לציפורים והקמת מאגרי מים לשתיה ורחצה.

עמיר הזכיר רבות את ההנגשה של המרכז לציבור הרחב במחשבה כי בצורה זו החינוך לשמירה יתפשט. בנוסף דיבר עמיר על השפעה ישירה מול השפעה עקיפה ועל הדרכים לעשות אותן.

במקום מתנדבים נערים מבתי ספר שונים, בנוסף במקום מרכז חינוך והוא מעביר סיורים להעלאת המודעות הסביבתית של הנוער. 

מגוון הצמחיה באזור משמרת את האטמוספרה על ידי הפצת חמצן וקיבוע הפחמן הדו חמצני אשר פוגע במצב האקלימי, בנוסף התוכנית משמשת למקום עצירה והתאוששות של הציפורים אשר כחלק מהמערכת האקולוגי תורמות למצב האקלימי. 

התמודדות עם האתגר

עמיר תיאר את האתגר כ "למצוא את עמק הצבאים הבא"

התוצאה הרצויה היא אתר טבע עירוני מונגש לציבור הרחב, המשלב בתוכו מערכות אקולוגיות טבעיות, או שמדמות מערכות טבעיות, הכוללות מאגר מים, צמחיה ממגוון ביולוגי רחב שימשוך בעלי חיים קטנים עד בינוניים.

זאת נעשה על ידי שתילה מחודשת של צמחים מתאימים, הקמת בריכות טבעיות ומאגרי מים שונים, יצירת מסדרונות לבעלי החיים ודרכי הגעה אחרות. הנגשת האתר על ידי אתר מבקרים, שבילים, חניה, שילוט, שירותים, ברזיות וכו'

על מנת להוציא את הפרויקט לאור, אנו צריכים גוף מרכז בצורת חברה או קרן, מתנדבים ופועלים שישמרו על ניקיון ותחזוקה, צוות הדרכה וחינוך וצוות מומחה.

את מרכז הטבע העירוני אנו רוצים להקים באזור נחל צופים, כי זהו מקום שאין בו כמעט טבע עירוני.

bottom of page