top of page

טבע עירוני

חברי הפרלמנט: אביתר בן ציון (התיכון הניסויי), אופיר קן דרור (תיכון טדי קולק), אופיר ברקן (הרטמן בנות), אושרי ניסים (תיכון לאומנויות), אלעד רשלין (אורט פלך בנים), איתמר מקסימנקו (אור תורה אריאל), ברה הופט (אולפנת טליה), זוהר פרידמן (אורט פלך בנים), חנה אלה קנין (הדמוקרטי סאדברי), יערה טסטא (רנה קסין), נריה חזני (הרטמן בנים), שי ברונשטיין (הימלפרב). 

מנחה ויו"ר הוועדה: מאיה סטאר, פרוייקטורית משבר אקלים של עיריית ירושלים.

נושאים עיקריים: 

ועדה 1: Text

נפגשנו עם:

אלה פישמן, עיריית ירושלים, אגף איכות סביבה

Enjoying the Nature

מתוך המפגש:

 במפגש הציגה אלה את נושא הטבע העירוני, הסבירה מה נחשב טבע עירוני, ומה נחשב טבע כללי (טבע חופשי, טבע שהיה קיים בלי האדם), על ההבדלים ביניהם והאם ואיך יש השפעה על העיר.

הוצגו דרכים לשימור הטבע העירוני ומה תפקידה של העירייה בפיתוח שלהם ולמה. 

לעירייה ולמוסדותיה יש אחריות לדאוג שלא יבנו במקום וגם לשפץ את המקום באופן משמעותי, כדי שירת תושבים רבים והמקום לא יהרס. שימור או קידום של אתר טבע עירוני נכנס לתוך תוכניות המתאר, דורש משא ומתן מול גורמים שונים בעירייה על מנת לשמר את האזורים. יש מירוץ בין השימור לבנייה, העירייה רוצה לבנות בזמן שמחלקת איכות הסביבה וגורמים נוספים רוצים לשמר, ולכן צריכים לדעת "לכבוש" שטחים, ולהתנגד לתוכניות בנייה.

שטחים פתוחים חשובים למיתון משבר האקלים ולהתמודדות שלנו עם אקלים משתנה. לשטחים פתוחים, לעצים שבהם, יש יכולת לספוח פחמן דו חמצני. 

טבע עירוני זו דרך לחבר את הטבע אל העיר, להעלות מודעות לגבי שינויי אקלים. הפארקים העירוניים עוזרים בשיפור האקלים המקומי על ידי קירור והורדת עומס החום.

התמודדות עם האתגר

אחת הדרכים להתמודדות עם המצב הנתון היא להיות מאוד פעילים בשמירת הטבע הקיים וביצירת טבע חדש. כלומר, להגן על הטבע הקיים עד כמה שניתן ולקחת בחשבון שלא ניתן לבטל באופן גורף תוכניות בנייה. אפשר לקדם מעין שמורות מקומיות או יערות קטנים בתוך העיר ומחוצה לה כדי לפנות מקום גם לבנייה חדשה. בנוסף אפשר להמשיך לפתח את הטבע שנמצא בתוך העיר (כמו על גגות, בפארקים, או אפילו בחצרות בתי ספר). כך נוכל להבטיח שהטבע לא יעלם. 

האנושות בכלל וירושלים בפרט, מתמודדת עם גידול באוכלוסייה, דבר שקשה להלחם בו. לכן יש להקדיש מחשבה איך אפשר לצד הבנייה לשמור ולשמר את הטבע.

עמדות הוועדה

הוועדה דנה במספר שאלות. ארבע השאלות העיקריות היו:

  1. איך למתן את הנזק שהעיר עושה לטבע?

  2. איך להכניס שירותי טבע עירוני לעיר?

  3.  איך לשמור על טבע ועל אתרי טבע כשהאוכלוסייה גדלה?

  4. האם לפתח שטחים טבעיים בקרבת העיר כדי להנגיש אותם לציבור, או דווקא להשאיר אותם טבעיים לחלוטין? 

מתוך מצגת הוועדה:

bottom of page