top of page

איך מגיעים ממקום למקום

חברי הפרלמנט: איתן ג׳קובס (התיכון הניסויי), גילי רונן (התיכון הניסויי), חגי עציון (הימלפרב), יהונתן ברבה (התיכון המסורתי), יותם גרינפלד ( אורט פלך בנים), נופר ליאני (רנה קסין), נטע לי שמש (תיכון טדי קולק), ציון פפר (הרטמן בנות), רוני הרפז (זיו ומרקס), שני הודיה בן צבי (אולפנת טליה)

מנחה ויו"ר הוועדה: שיר גילה, מתכננת ערים

נושאים עיקריים: תחבורה ציבורית, רכב פרטי בעיר, רחובות להליכה

ועדה 1: Text

נפגשנו עם:

אינה ברנזבורג, מ"מ מנהלת אגף רישוי ותפעול תחבורה ציבורית

משרד התחבורה

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

ministry_of_public_transportation.png

האתגרים בשימוש בתחבורה הציבורית

אמינות זמני ההגעה ועצירה של נהגים בתחנות​אוטובוסים שמאחרים או לא מגיעים

תדירות הקוויםהקו מגיע פעם בחצי שעה- או יותר

נוחות בתוך האוטובוס - ניקיון, צפיפות, תחושת ביטחון אישית

פתרונות

  • יותר אוטובוסים - פחות פקקים - יותר מהר

  • דיווח קל בתחנות האוטובוס

  • הוספת יותר קווי אוטובוס מבלי לפגוע בזרימת התנועה בכביש. 

  • יעול מסלולי הקווים

  • משובים מהירים

  • טיפול מקיף תקופתי

מתוך מצגת הוועדה

מתוך הפעילות בפרלמנט

bottom of page